Wat is strategie ontwerp?

Strategie is het plan om doelstellingen mee te bereiken en staat in dienst van de missie of ‘why’ van de organisatie. Het geeft focus en duidelijkheid. Omdat concurrentie, behoeften van klanten en technologische ontwikkelingen continu veranderen, vaak op een onvoorspelbare manier, wordt strategie steeds vaker op een ontwerpende manier ingezet. Dit principe heet design thinking (ontwerpend denken). Iedere keer als je doelbewust een strategie ontwikkelt of een beslissing neemt op basis van inzichten, handel je als een ontwerper. Ook maatschappelijk wordt design thinking toegepast op grote vraagstukken zoals mobiliteit en participatie.

Voor wie is strategie ontwerp?

  • je wilt een plan ontwikkelen voor de lange termijn op basis van design thinking

Wat kan INC hierin betekenen?

Onze strategen helpen om een visueel plan te vormen en te vertalen naar de organisatie. Samen bepalen we welke tools nodig zijn om de gewenste inzichten te genereren.

Referenties:

Bakker van MaanenSmartCabKaboodleBolscher meer dan vlees, Omgekeerd Bouwen, Zeker Persoonlijk

 

Wil je meer informatie of kennismaken?

neem contact op