kans

De verkeersdrukte in de steden loopt op en vervuild de leefomgeving. Daarnaast kost het declareren van kilometers veel geld voor de overheid, bedrijven en instellingen.

oplossing

Een overdraagbaar MaaS concept ontworpen onder de naam “Stad-up” dat nieuwe duurzame mobiliteit realiseert voor overheden, bedrijven en instellingen.

resultaat

De Gemeente Enschede gaat als ‘launching customer’ Stad-up inzetten om de transitie te maken naar nieuwe mobiliteit.

diensten

Conceptontwikkeling, service design, visuele identiteit/huisstijl, activatie en implementatie, gedragsverandering.

uitdaging

Binnensteden worden steeds drukker

De binnensteden worden steeds drukker door toenemende verkeersdrukte. Hierdoor ontstaat parkeeroverlast, neemt de luchtkwaliteit af en neemt de CO2 uitstoot en fijnstof toe. De leefbaarheid in zijn totaliteit in de stad neemt hierdoor af. Anderzijds ontstaan er nieuwe vormen van mobiliteit en veranderd het gedrag van gebruikers, denk hierbij aan van bezit naar gebruik, mobiliteit als een dienst, deelvervoer en elektrische auto's. Gemeente Enschede zag dit als een kans om de transitie naar nieuwe duurzame mobiliteitsvormen te versnellen en hiermee de leefomgeving in de stad te verbeteren.

oplossing

Mobility as a Service (MaaS)

We hebben, in samenwerking met Emodz, een overdraagbaar MaaS concept ontworpen onder de naam “Stad-up”. Stad-up is een stappenplan waarmee nieuwe mobiliteit in steden gerealiseerd kan worden door samenwerkingen tussen lokale partijen, zoals gemeentes, onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven. Hierbij gaat het niet alleen om de fysieke realisatie van het plaatsen van laadinfrastructuur, software apps en beschikbaar stellen van elektrische fietsen & auto’s, maar ook om de gedragsverandering in de adaptatie van nieuwe mobiliteit.

resultaat

Stad-up: een stappenplan voor nieuwe mobiliteit

De Gemeente Enschede gaat als ‘launching customer’ Stad-up inzetten om de transitie naar nieuwe mobiliteit te maken. Hiertoe wordt het budget dat beschikbaar is voor woon-werk en werk-werk vervoer ingezet om duurzaam deelvervoer de komende jaren te realiseren, door stimuleren van OV en fiets onder medewerkers. Daarnaast worden er elektrische- fietsen en auto’s beschikbaar gesteld. Een aantal andere grote werkgevers in Enschede hebben een ‘green deal’ getekend en volgen snel. Uiteindelijk worden de middelen ook beschikbaar gesteld aan de inwoners en bezoekers van Enschede.